Znovuotevření stezky Vojty Slukova

05.05.2024
Záčátek stezky Jakuba Vojty - Slukova
Záčátek stezky Jakuba Vojty - Slukova

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a organizátorům slavnostního znovuotevření stezky Jakuba Vojty - Slukova. Myšlenka znovuotevření stezky je nejen příspěvkem ke 120 výročí úmrtí Jakuba Vojty - Slukova, které jsme slavili minulý rok, ale oživuje i původní prvorepublikovou turistickou stezku, kterou 9. května 1937 slavnostně otevřel Klub českých turistů ve Veselí - Mezimostí. Stezka začíná na počátku zelené turistické trasy, v místě dříve známém jako "U Sosny", a pokračuje do Zlukova k památníku Jakuba Vojty - Slukova, který byl odhalen 21.srpna 1910. 

S myšlenkou obnovení stezky přišel náš kolega Jiří Fechtner ve spolupráci s Václavem Jelínkem, kteří jsou současně autoři textu tří panelů umístěných na trase stezky. Autorské trio pak doplnil Petr Šťovíček, výstavou a přednáškou o životě Jakuba Vojty - Slukova. Nutno však podotknou, že hlavní dík patří vedení Zlukova, které akci financovalo a realizovalo. Zejména starostovi Janovi Lacinovi, který si myšlenku vzal za svou. Zlukov je jedinečným příkladem krásné, malebné obce, která dokáže spojit dnešní moderní život a její tradice a historii.

Všichni výše uvedení nás provedli nově otevřenou stezkou a jednotlivé zastávky doplnili zajímavým výkladem. Na konci stezky, ve Zlukově, jsme se zastavili u rodného statku Jakuba Vojty, u jeho renovovaného památníku a procházku jsme ukončili ve výstavní síni obecního úřadu. Zde nás čekala zajímavá přednáška o životě Jakuba Vojty – Slukova, spojená s výstavou a dobovými fotografiemi, a příjemné pohoštění.

Pro ty, kteří neměli možnost se zúčastnit, jsme na našich stránkách připravili souboru vystavovaných výstavních panelů, které byly i základem přednášky kolegy Šťovíčka, s jehož laskavým svolením je zde >>> uvádíme.

Začátek stezky "U Sosny", 1. republika, sbírka J.Fechtnera
Začátek stezky "U Sosny", 1. republika, sbírka J.Fechtnera