Zmizelé Veselí - Náměstí T.G.Masaryka, domy čp.131 až čp.137

30.11.2021

I když nám současná doba nepřeje volně se setkávat, připravili jsme pro vás další procházku z cyklu Zmizelé Veselí. Tentokrát nás procházka zavede do jihovýchodní části náměstí - domy čp. 131 až 137. V digitální formě je tato pátá procházka k dispozici  zde >>> a máte-li zájem o předcházející procházky, ty jsou k dispozici zde >>>.

 Začneme dnes již neexistujícím domem čp. 131, který byl po dlouhá léta hostincem U Modré hvězdy. Pokračovat budeme domem čp. 132, bývalou knížecí pivnicí a hotelem, který vlastnili Schwarzenberkové a byl provozován rodinou Jakšů - dnes restaurace Beseda. Dozvíme se, že v dnešním domě a prodejně potravin v čp. 133 bývala "chirurgická oficína". Později zde měla svůj obchod rodina Ehrmannů, která naplnila svůj osud v koncentračním táboře. Další dva domy čp. 134 a čp. 135 byly v majetku obchodníka a známého starosty Františka Vodrážky. Dnes se zde prodávají květiny, tabák a barvy. Předposlední v řadě je dům čp. 136. Tento dům je již 155 let v majetku rodiny Jindů a díky tomu si dnes můžeme udělat představu jak se zde dříve žilo. Poslední z domů dnešní procházky je dům čp. 137. Ten je zajímavý tím, že zde žil podnikatel Augustin Žižkovský, který ve dvoře domu založil prosperující sodovkárnu a možná málokdo ví, že dnešní sodovkárna Fontea má své kořeny právě zde.