Výlety za poznáním - Nepomuk

26.06.2021

Výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého bylo impulzem tohoto našeho výletu za poznáním. 

Muzeum sv. Jana Nepomuckého

Muzeum je umístěno v budově arciděkanství v Nepomuku. Mezi řadou exponátů je i prostorová počítačová simulace přibližné podoby Jana Nepomuckého. 

Město Nepomuk

Město Nepomuk a chrám sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Níže uvedená fotografie pod Zelenou horou je obec Klášter, ve které stával klášter. Tento klášter byl situován do místa kde se měl Jan Nepomucký narodit. Klášter byl husity zničen a nebyl již znovu obnoven.