Veselský uličník

18.02.2023

Veselský uličník není pojednání o veselských uličnících. Je to souhrn názvů veselských a mezimostských ulic, který nám připravil náš kolega Václav Jelínek. Každá ulice je doplněna o stručný historický přehled, jak se názvy ulic v čase měnily. K nahlédnutí je zde >>>.  Názvy ulic byly mnohdy odrazem právě vládnoucího režimu. Za Rakouska-Uherska to byla oslava Františka Josefa I. a za 1.republiky Tomáše Garrigue Masaryka, nebo Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Korunu tomu dali komunisté, kteří nešetřili názvy jako Štrougalova, Leninova, Mírové náměstí, A. Zápotockého, nebo jména ikon vládnoucí ideologie, jako byla Maruška Kudeříková, Patrice Lumumba, nebo Julius Fučík. Také se dozvíte, že Matyáš Mareda (Maredova ulice) nebyl žádný bojovník národního osvobozeneckého hnutí v Africe, ale vážený občan Mezimostí. V každém případě je Veselský uličník zajímavé čtení, které jsme již dlouho potřebovali.