Veselské muzeum má nové expozice

23.06.2022

Otevření nových muzejních expozic Weisova domu je jistě jednou z nejvýznamnějších veselských kulturních událostí tohoto roku. Expozice získala novu tvář, jejímž cílem je přiblížit návštěvníkům život na malém městě s důrazem na 19. a první polovinu 20. století. Tematicky je rozdělena do několika okruhů: "Doma", "V kostele", "Ve škole", "Na radnici a v cechovním sále", "V obchodě a v hostinci", "Na náměstí a na ulici" a "Ve volném čase". Výstavní exponáty doplňují interaktivní obrazovky a stovky historických snímků. Spolu s doprovodnými texty tak umocňují zážitek z prohlídky.

Vstupní hala přivítá návštěvníky vzpomínkovou expozicí "Karel Weis a Blata", která navazuje na původní zaměření Weisova domu. Pro dětské i dospělé návštěvníky je v přízemí připraveno modelové kolejiště železničního uzlu Veselí nad Lužnicí - Mezimostí doplněné o modely pamětihodností Táborska.

Rekonstruovaná zahrada posloužila jako místo slavnostního setkání. Vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid seznámil účastníky jak rekonstrukce Weisova domu probíhala, jak stálá expozice vznikala a poděkoval všem, kteří se na znovuotevření podíleli. Závěrečný potlesk přítomných potvrdil, že se dílo podařilo.

Nakonec bychom rádi připomněli, že i členové našeho spolku jsou součástí tohoto úspěchu. Václav Jelínek a Petr Šťovíček se bohatými znalostmi místních reálií podíleli na přípravě doprovodných textů a výběru stovek fotografií. Jako zdroj jim posloužil nejen muzejní archiv, ale i bohatý archiv fotografií našeho spolku. Také některé z exponátů byly zapůjčeny členy našeho spolku.

Na závěr dnešní aktuality nám nezbývá nic jiného, než Vás pozvat na návštěvu. Stojí to za to!