Svatomarkétské polesí

16.10.2021

Jedna z tajuplných oblastí Jižních Čech, je na samé hranici s Rakouskem. Rozsáhlý komplex lesů, který není hospodářsky využíván už mnoho desetiletí, v sobě uchovává místa naplněná historií. Bublavá skála, Fabián, Homolka, Dubovice, jsou místy, kudy procházely dějiny osidlování pohraničí už od 9. století. Po všech historických přemetech a držbou mnohých majitelů, je dnes tento kout místem klidu a úžasu návštěvníka nad prací přírody i lidí. Skalní útvary, zbytky základů zámečku, poustevna i studna ukončená mříží, dotvářejí specifickou tvář tohoto území. Přátelé historie zde byli podruhé a zaujati krásou a historií, začali hned bádat, jak to zde vypadalo před sto a více roky. Lidové poutní místo, panské výletní zázemí, s plánovanou, ale neuskutečněnou rozhlednou. Dnes zde už nenajdeme zámeček ani poustevníka, je nám však dobře mezi buky, které se přirozeně obnovují a nikdo jim v tom nebrání. Je to místo kamenů a skalek, starých štětovaných cest. Cesty Kamenitá a Královská, vypovídají o historických reáliích dostatečně. Je nám ctí, podělit se s Vámi o pohledy na místa, kde je cítit souvislost s předky přímo hmatatelně.