Poděkování za účast na komentované procházce "Naše řeky"

18.06.2022

Máme radost, že si naši spoluobčané udělali čas na druhé pokračování komentované procházky "Naše řeky". Můžeme jednoznačně říci, že se povedla a počasí nám přálo. Kontakt s našimi posluchači nám dává naplnění naší práce a přináší potřebnou zpětnou vazbu a nové informace. Jedním z příkladů je sbírka keramických střepů pana Přibyla, který nás na závěr procházky pozval k jejímu zhlédnutí. Pan Přibyl tyto artefakty našel při práci na úpravě břehů Nežárky, které byly prováděny v rámci stavebních úprav po minulých povodních. Součástí těchto prací nebyl profesionální historický průzkum, a proto je potřeba ocenit snahu o zachování těchto nálezů. Nejsme odborníci na starou keramiku a nedokážeme ji ohodnotit a datovat, ale budeme kontaktovat příslušné odborníky.

Ještě jednou děkujeme za vaši účast a těšíme se na podzim, kdy pro vás připravujeme další dvě komentované procházky. Tentokrát se budou zabývat cestami ve Veselí a jejich vývojem napříč stoletími.