Odlévání zvonů v Myslkovicích

07.12.2021

Také cítíte to tajemství a zázrak ve slově odlévat? To důležité se děje uvnitř a do vychladnutí díla nikdo neví, zda se podařilo nebo ne. V Myslkovicích jsme toto mystérium mohli pozorovat v sobotu 27. listopadu. Byli jsme pozváni k odlévání dvou zvonů. Jeden, větší, jména Panna Maria, byl objednán římskokatolickou farností v Loučimi u Domažlic. Ten druhý, menší, nese jméno Svatý Mistr Jan Hus a byl přáním starokatolické farnosti v Táboře. Přítomni byli oba faráři, táborský starosta, na dvě desítky spřízněných duší a na místě nejdůležitějším mistr zvonař Votruba, se svými pomocníky. Trvalo dlouho, než měla zvonovina předepsanou teplotu 1066 stupňů Celsia. Potom ale vše nabralo rychlý spád. Odlití obou zvonů netrvalo déle, než tři minuty. Souhra zvonaře s pomocníky byla nevídaná. Nakonec se slušelo připít na život nových zvonů tradičním: ať zvoní! Třetí den po odlévání, mistr zvonař Votruba poslal fotografie zvonů, vysvobozených z forem. Zbývá je doleštit, vpravit srdce a mohou se vyzvednout do svých domovských zvonic. Tajemství odhaleno, zázrak dokonán.

 Bohu díky!