Nový školní rok - školní pomůcky našich dědečků a babiček

29.08.2021

Začíná nový školní rok, ale připomeneme si jej trochu netradičně, formou školních pomůcek, které naši dědové a babičky používali. Vlastní historie veselských škol byla mnohokrát popsána a publikována. Například škola v Mezimostí má pěkné internetové stránky o její historii zde >>> . Tak jen krátce pro připomenutí. Původní veselská škola nebyla na náměstí, ale v čp.4 naproti  faře. Dnes po škole není ani památky - je zde křižovatka u kostela. Farní kronika uvádí, že veselské školy "začínaly v malých prostorách s hliněnou podlahou a okénky jako dlaň". Až v roce 1881 obec postavila novou budovu, která se mohla pyšnit vším komfortem tehdejší doby. S rozvojem železnice, s vizí moderního Mezimostí, následovala v roce 1907 velkorysá stavba mezimostské školy.   

Veselská škola, okolo 1880
Veselská škola, okolo 1880
Veselská škola - otevření, 1881
Veselská škola - otevření, 1881
Mezimostská škola, okolo 1920
Mezimostská škola, okolo 1920

Vraťme se zpět k učebním pomůckám našich babiček a dědečků. V některých veselských rodinách se ještě dochovaly, a tak uvádíme několik fotografií pokladů z půdy. Je dobré si uvědomit, že elektrifikace ve Veselí počala zřízením vodní turbíny ve mlýně roku 1911 a tak mnoho z našich prarodičů psalo své úkoly ještě při petrolejkách.

Papíru nebylo nazbyt a tak přišla vhod břidlicová tabulka. Psalo se na ní "kamínkem" na psaní a součástí byla houbička nebo vlhký hadřík na mazání. Zde uvedená tabulka je z druhé dekády 20. století. Některé tabulky měly namalované linky, podobně jako to je v písankách. Někteří z pamětníků si pamatují, že na těchto tabulkách psali ještě v roce 1945, zde >>>

Břidlicová psací tabulka, 1910-1920
Břidlicová psací tabulka, 1910-1920

Pro výuku čtení pak sloužila čítanka. Na fotografii je šesté vydání z roku 1931 a nesměl chybět prezident osvoboditel - T. G. Masaryk. 

Čítanka z roku 1931
Čítanka z roku 1931
Ukázka z čítanky z roku 1931
Ukázka z čítanky z roku 1931

Pokročilejší žáci směli psát inkoustem. Psalo se násadkou s ocelovým perem a pro výuku geometrie pak sloužila rýsovací souprava.

Psací souprava a pravítka, asi 1920-30
Psací souprava a pravítka, asi 1920-30
Rýsovací souprava, asi 1910-20
Rýsovací souprava, asi 1910-20

Nejlepší žáci pak pokračovali studiem na středních školách a univerzitách.  Ti s technickým zaměřením potřebovali pro své výpočty rychlé matematické operace, zejména násobení a dělení. Za první republiky k tomu sloužilo logaritmické pravítko využívající pravidlo, že součin dvou čísel je součtem jejich logaritmů. Na snímku je logaritmické pravítko z cedrového dřeva z roku 1930 a strojně-technická příručka od Prof. Ing. Svatopluka Černocha z roku 1942. Teprve vynález elektronických čipů nahradil logaritmické pravítko technickou kalkulačkou. Na fotografii je kalkulačka z roku 1972.

Logaritmické pravítko, okolo 1930
Logaritmické pravítko, okolo 1930
Strojně-technická příručka, 1942
Strojně-technická příručka, 1942
Technická kalkulačka, 1972
Technická kalkulačka, 1972

V dnešní době si výuku bez počítače nedokážeme představit a distanční výuka ještě tuto potřebu posílila. Jak vypadal laptop (počítač pro práci na klíně) s textovým editorem T602 v roce 1989 je na níže uvedené fotografii.

Jeden z prvních typů laptopů z roku 1989
Jeden z prvních typů laptopů z roku 1989

Je konec prázdnin, ale nový školní rok začíná. Tak všem veselským prvňáčkům, žákům a studentům přejeme jen samé jedničky s hvězdičkou!