Návštěva ve Státním oblastním archivu v Třeboni

08.03.2023

Státní oblastní archiv v Třeboni je instituce s dlouholetou historií navazující na staré rožmberské rodové archivy. Asi nejznámějším archivářem byl Václav Břežan, který byl roku 1596 pověřen katalogizací a správou rožmberského archívu. V třeboňských depozitářích je v současné době uloženo téměř 12 kilometrů archiválií a v knihovně přibližně 150 000 svazků od prvních rožmberských archiválií až po nedávnou minulost. Mnoho z důležitých dokumentů je již digitalizováno a je k dispozici veřejnosti na webových stránkách zde >>>. Také náš spolek často využívá tento bohatý zdroj informací k popularizaci historie našeho regionu.

V nedávné době jsme se s kurátorem muzea Petrem Šťovíčkem zabývali historií jednoho z cenných exponátů veselského muzea - knihou Secreta sacerdotum, která pochází z knihovny Petra Voka. Kniha obsahuje řadu poznámek na okraji listů, které dokumentují pouť knihy až do našeho muzea. Při této příležitosti byla kniha předána k rutinní kontrole a posouzení do restaurátorských laboratoří třeboňského archivu, kde jsme byli mimořádně laskavě přijati. Současně nás zástupkyně ředitele, paní Mgr. Markéta Hrdličková, pozvala na prohlídku archivu a jeho restaurátorských dílen.

Tuto nabídku náš spolek s radostí využil. Dlužno říci, že se pracovníci archivu na nás pečlivě připravili, jak výkladem o historii archivu, tak mnoha ukázkami restaurátorských postupů. Měli jsme možnost nahlédnout do nově zřízených prostor v bývalém Augustiniánském klášteře a navštívit i původní historickou část v zámku, tzv Zelený sál. Zde je uložen historický archiv, který přivezl Petr Vok z Krumlova a archiv Schwarzenbergů. Na závěr jsme navštívili restaurátorské dílny, kde jsme měli možnost vidět nejen knihu z veselského muzea, ale i mnohé ukázky restaurování map, knih a různých dokumentů. Výklad byl opravdu zajímavý a je skoro neuvěřitelné, jak spojení vědy, rukodělné zručnosti a umu restaurátorů dokáže zachránit zdánlivě ztracené exponáty. Návštěva archivu byla opravdu nevšedním zážitkem. 

Prohlídku s námi absolvovala i paní Lenka Veselá z Knihovny akademie věd v Praze, která se dlouhodobě zabývá problematikou knihovny Petra Voka a její Švédy ukořistěné části v letech 1646–1648. Paní Veselá se zajímala o historii a příběh naší knihy, a jistě to bude dalším střípkem do jejího rozsáhlého bádání po rožmberských knihách rozptýlených po Švédsku a celé Evropě. Někteří z nás si ještě poslechli její zajímavou přednášku "Po stopách rožmberských knih ve Švédsku" v třeboňské Zámecké lékárně, která pěkné odpoledne završila.

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat nejen těm, kteří nás provázeli, panu Michalu Morawetzovi a kolegyním z restaurátorských dílen, ale i všem pracovníkům archivu za práci, kterou pro zachování a digitalizaci archivů dělají.