Mezná v zrcadle času 1362 až 2022

09.06.2022

Minulý týden naši členové navštívili malou obec Meznou, kousek za Soběslaví směrem na Dírnou. Obec je sice malá počtem obyvatel (něco přes 110 hlášených osob), ale málokterá se může pochlubit tak krásně zdokumentovanou historií. Zásluhu na tom má bývalý místostarosta a kronikář obce Jan Kolář. Svou láskou k obci a několikaletou nezměrnou pílí dokázal shromáždit množství historických i novodobých dokumentů a fotografií, a vše spojil do čtivé, informacemi překypující publikace. Název publikace "Mezná v zrcadle času 1362 až 2022" dává tušit, že kniha je spojena s výročím první zmínky o obci a dokumentuje nejen historii obce, ale i obecní život a události vedoucí až k současnosti. V knize nechybí genealogie významných rodin obce, rozvoj řemesel, činnost spolků a mnoho dalších zajímavých informací. Dlužno poděkovat i naší kolegyni Jaroslavě Novotné, která se podílela na finální verzi knihy. Svou trpělivostí a znalostmi dokázala dohledat a upřesnit mnoho v knize uvedených skutečností. Cílem naší návštěvy bylo kolegu Koláře nejen povzbudit v jeho díle, ale i navštívit jím vedenou obecní hospůdku a strávit společně příjemné chvíle. Jsme si vědomi, jak jsou podobní lidé pro obec důležití. Svou prací pomáhají vytvářet historické vědomí obce a předávají jej dál. Ne nadarmo se říká "Historie je učitelkou života". Pro Veselí to byl František Kuna, který zdokumentoval historii Veselí a dodnes z jeho práce čerpáme. Pro obec Meznou to jistě bude Jan Kolář a věříme, že jak současná, tak i budoucí generace mu bude za tuto práci vděčna.

Je zřejmé, že kniha je cílena jako lokální publikace. V dnešní době je složité takovou knihu vydávat vlastním nákladem, a proto se náš spolek skromným finančním darem připojil k podpoře jejího vydání.

Těšíme se na vydání knihy a přikládáme několik odkazů webových stránek o Mezné, jejichž autorem je také Jan Kolář.

Mezná a lidé: www.obecmezna.cz/kronika
Sportovní kronika Mezné: www.obecmezna.cz/sport
Hospůdka Ve Škole: www.hospudka-ve-skole.webnode.cz