Mezná v zrcadle času 1362-2022, uvedení knihy do života.

28.11.2022

Vážení přátelé z Mezné, chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za příjemně strávený večer, kdy jsme si spolu připomněli 660. výročí první písemné zmínky o Mezné. 

Významnou částí večera bylo uvedení knihy Jana Koláře Mezná v zrcadle času 1362-2022 do života. V bývalé malé jednotřídce v Mezné (dnes místní hospůdce) se sešlo mnoho místních občanů a podporovatelů knihy, aby vyjádřili poděkování autorovi a všem, kteří se na vydání účastnili. V úvodním slovu zastupitelky obce, starostka paní Kukačková, místostarostka paní Majerová a zastupitelka Mgr. Jana Drsová stručně knihu uvedly a poděkovali autorovi. V několika následujících minutách nás autor Jan Kolář s úsměvným nadhledem provedl radostnými i klopotnými chvilkami, které ke vzniku knihy vedly. Nakonec následovalo mnoho příjemných chvil v diskuzi a povídání, při mnoha dobrotách místních kuchařek.

Potěšilo nás, že mezi mnoha díky bylo i významné poděkování patřící našemu spolku. Patřilo Václavovi Jelínkovi. Bylo to dáno zejména tím, že Jan Kolář a náš kolega Václav Jelínek byli kronikáři svých obcí a v mnoha bodech své práce se vzájemně podporovali a podíleli. Druhé poděkování směřované do našeho spolku, bylo poděkování kolegyni paní Ing. Jaroslavě Novotné a Petrovi Šťovíčkovi. Paní Novotná se podílela na vzniku knihy vyhledáním mnoha podkladů ve starých archivech a matrikách, a Mgr. Petr Šťovíček, kurátor veselského muzea, přispěl svými konzultacemi a podnětnými připomínkami.

Náš spolek měl tu čest seznámit se s knihou již v době jejího vzniku, ale rozepisovat se zde o kvalitách knihy, jejím přínosu pro poznání a uvědomění si historie obce asi nemá cenu. Kniha mluví sama za sebe a stručně se s ní můžete seznámit na stránkách obce zde >>>. Zde je také informace kde ji lze zakoupit a můžeme ji vřele doporučit.

Na závěr dnešní aktuality bychom rádi, vzdali náš obdiv autorovi. Sami z naší práce víme, kolik času a úsilí stojí shromáždění a příprava podkladových materiálů. Vynásobte si to čtyřmi sty stránek textu, doplňte psaní a editaci knihy, grafické zpracování a vyjde vám výsledek.

Ještě jednou zdravíme do Mezné a děkujeme.