Manželé Erlovi, oběti heydrichiády z hájovny Baldýnka

19.06.2022

Jako každý rok naši členové věnovali vzpomínku manželům Erlovým z hájovny Baldýnka, kteří byli nacistickým stanným soudem 14. června 1942 odsouzeni a popraveni za vědomé poskytování úkrytu osobám nepřátelským říši. Podrobněji se osudu manželů Erlových věnoval článek Václava Jelínka ve zpravodaji Veselsko v červnu 2020, a tak v naší aktualitě jen stručně.

Po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942 bylo jeho nástupcem K. H. Frankem vyhlášeno stanné právo na území Protektorátu Čechy a Morava. Následovalo vypálení středočeské obce Lidice. Muži starší 15 let byli popraveni a ženy a děti odvlečeny do koncentračních táborů. Pomsta nacistické moci se dotkla i obyvatel blízkého okolí Veselí.

Z obecní kroniky Dráchova, pod kterou hájovna Baldýnka spadala, citujeme: "Na podzim roku 1941 se přistěhoval k Bohumilu Erlovi, polesnému na myslivně Baldýnce, František (podle jiných pramenů Rajmund) Navrátil. Byl to zahradník z Kyjova (Kojetína) na Moravě. Když tam byli vysazeni první parašutisté z Anglie, skrývali se u něho a měli tam vysílačku. Němci se o tom dozvěděli. Když gestapáci přijeli pro Navrátila, nebyl doma, byl právě někde na pohřbu. Tam ho někdo varoval ... a proto odešel do jižních Čech. Měl zde příbuzné manžele Kazdovy v Kardašově Řečici. Na jejich doporučení ho vzal k sobě polesný Erla. Erlovi mu říkali "strýčku" a jako strýčka Erlových ho také znali všichni lidé v Drahově. Přihlášen však nebyl...".

Spolu s Erlovými zaplatili životem i jejich příbuzní a ti, kteří se do případu zapletli nějakou pomocí. Byli to Jan a Bohumila Navrátilovi z Třeboně, Marie Kazdová z Kardašovy Řečice, Jan Nedělka ze Soběslavi a Ludvík Hejtmánek z Drahova.

Níže uvádíme několik fotografií z roku 1946, kdy byla na hájovně Baldýnka odhalena pamětní deska a několik fotografií z letošního uctění památky našimi členy spolku.