Kniha Veselské století

28.10.2018

Předkládáme vám knihu fotografií, která dokumentuje sto roků života i podob našeho města v období let 1918 až 2018. Sestavili ji členové našeho spolku Přátel historie.

Prvotním impulsem k vydání této knihy bylo kulaté výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. Za tu dobu se město i lidé změnili k nepoznání. Publikované fotografie to dokládají více než přesvědčivě.

Druhým důvodem je dvacáté výročí založení spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, jak zní jeho celý název. Je to k neuvěření, ale scházíme se už od roku 1998! Smyslem naší práce po celou tu dobu bylo popularizovat děje minulé, ale také podílet se na současném životě Veselí nad Lužnicí. Během oněch dvaceti roků jsme uspořádali devět výstav, vydali mnoho publikací a na dalších se podíleli. Organizujeme tematické vycházky, cedulkami s popisem jsme označili kulturní památky ve městě, pečujeme o drobné památky v krajině a staráme se o mnoho dalšího.

Třetí připomínkou je sto let od konce hrůz první světové války na podzim roku 1918.

Rok 2018 odkazuje i na další dějinné události, jakými byly roky 1948 a 1968. Století, ve kterém toto číslo hrálo velkou roli v životě našeho státu a tím nás všech. Usoudili jsme, že tolik výročí nejlépe připomene právě takováto kniha fotografií. Vybírali jsme je z příloh kroniky města, soukromých a rodinných alb i archivů státních. Je zde obsaženo vše podstatné, co se v našich dvou městech, později, od roku 1943 v městě jednom, událo. Růst a změny stavební, průmyslové, události kulturní i společenské. Nezapomněli jsme ani na všední dny, kterých byla většina. Na předkládaném díle můžete posoudit, jak se nám původní záměr podařilo uskutečnit. Příjemné zážitky při čtení a listování touto knihou vám přeje kolektiv autorů.