Hledání Weisovy stezky

23.10.2022

Na naší minulé komentované procházce jsme se zastavili u památníku Weisovy stezky u mostu přes Bechyňský potok silnice na Žíšov. Řekli jsme si, že zde není jeho původní místo a že Weisova stezka nevedla kolem Bechyňského potoka. Původně kopírovala polní cestu, která vycházela z dnešní ulice V. Filípka směrem ven z města na Borkovice, kterou Weis jistě používal při svých cestách.

Weisova stezka byla zřízena v roce 1937 na počest skladatele a sběratele jihočeských lidových písní Karla Weise. Její celková délka přes Borkovice až do Bechyně činila 25 km. Její úpravy probíhaly až do roku 1941 a týkaly se právě zlepšení průchodnosti přes mokřady, a jistě to nebyla žádná asfaltovaná cyklostezka, jako je známe dnes. Památník stál kousek za dnešním dálničním tělesem na pravé straně původní cesty. Jak nám dobové turistické mapy ukazují, cesta byla značena žlutou barvou a pokračovala dále do polí. Dnes je cesta rozorána a nejsou po ní prakticky žádné památky.

Práce našeho spolku je trochu jako detektivka. Bádáme a hledáme po pozůstatcích historie našeho města a Weisova stezka mezi ně patří. Studiem map a po několika vycházkách do tohoto prostoru jsme v polích objevili opuštěné můstky, které byly součástí stezky. Je zajímavé, že konstrukce můstků je shodná s můstkem přes Bechyňský potok u sochy sv. Jana Nepomuckého (za sídlištěm). To svědčí o tom, že byly budovány ve stejnou dobu.

Víme, že tyto naše objevy nebudou přepisovat učebnice historie, ale jsou dalším příspěvkem do skládanky historie našeho města.

V přiloženém fotoalbu si můžete přečíst záznamy o zřízení stezky z kroniky veselských turistů. Klub českých turistů (KČT) byl významným spolkem první republiky, který se v našem městě zasloužil o mnoho dobrého. Ale to je na samostatnou kapitolu...