Historie nejstarších domů od roku 1520 až po současnost

19.02.2024

Nedávno jsme v našich aktualitách psali o tom, proč se Podskalí lidově říká Podpeklí. Asi si pamatujete, že to bylo tím, že okolo roku 1586 zde měl svou kovárnu Pavel Pekelný. Tento drobný poznatek byl jen jednou ze zajímavostí z práce naší kolegyně Evy Jindové, která si dala za cíl zmapovat historii původní zástavby Veselí a Mezimostí až do počátku 16. století. Navázala tak na práci historika Františka Kuny "Dějiny nejstarších domů ve Veselí a Mezimostí" a doplnila ji o nejstarší doložené období. Budeme-li trochu neskromní, troufáme si říci, že svým obsahem je tato práce srovnatelná s prací Františka Kuny. František Kuna zaznamenává historii domu přibližně od pozemkové knihy z roku 1795, kdy veselské domy již získaly dnešní čísla popisná a bylo relativně schůdné dohledat historii do dnešních dnů. Naopak jdeme-li hlouběji do historie, narážíme na mnoho problémů, jak záznamy dohledat a spojit. Je to čitelnost záznamů, chybějící knihy a nejednoznačná identifikace domů.

V knihovničce našeho webu jsme zveřejnili její práci Historie nejstarších domů ve Veselí nad Lužnicí a Mezimostí od roku 1520 až po současnost 

Tato publikace má neuvěřitelných 414 stran textu formátu A4.  Jste-li vlastníky některého z nejstarších domů, můžete se podívat od kdy váš dům existuje ve starých knihách. První je urbář z roku 1520. O tom, co bylo dříve, se asi dozvíme jen z vykopávek…

Tento dokument stále bereme jako pracovní a budeme rádi za jakoukoliv připomínku a korekturu.