Historicko-zdravotní procházka do Řípce

08.11.2022

Jeden z posledních slunečných podzimních dnů nás vylákal na historicko-zdravotní procházku do Řípce. Řípec je starobylá obec a první záznamy jsou z 10. století. Jméno má od starého slova říp (kopec) a tak malý kopec na kterém stojí je řípeček, neboli řípec. Kopci se dnes říká Strážka, což opět dokládá jeho minulý význam. Předmětem našeho zájmu byla stará královská obchodní cesta, která vedla od Soběslavi, přes Dráchov, Řípec a dále okolo Kardašovy Řečice do Rakouska. Právě výhled z kopce do krajiny nám dal představu kudy cesta vedla. Současně jsme si uvědomili k jakým změnám dopravy došlo - od koňských spřežení, až po dnešní dálniční a železniční dopravu. Procházku jsme zakončili krátkou prohlídkou vesnice. Shodli jsme se na tom, že je to krásná, udržovaná vesnice s dobrou infrastrukturou. Dobře zásobovaná místní prodejna nám umožnila krátké osvěžení a návrat domů. O historii této pěkné vesnice se můžete dočíst zde >>> .