Dobytčí trh ve Veselí

25.11.2022

V poslední době připravujeme další z našich komentovaných procházek. Bude se zabývat veselskými vedutami. Při této práci jsme narazili na pohlednici z roku 1905, která je reprodukcí kresby Ignáce Lindauera. Pohlednice zachycuje pohled na Veselí od Žíšova, z křižovatky ulic Na Potoce a Na Strážkách. Vlevo je zobrazen bývalý dobytčí trh, který se dříve odbýval v severní části náměstí před radnicí, ale to bylo pro místní obtěžující, a tak byl v roce 1903 přemístěn do tohoto prostoru. Dnes je zde sportovní hala a parkoviště na křižovatce ulic Sokolská a Blatská. Na pohlednici je trh zřetelně vidět a jsou zde zakresleny řady dřevěných úvazů pro přivázání zvířat. Dochovala se nám i jedna fotografie zachycující zbytky těchto úchytů. Na mapě stabilního katastru z roku 1828 je vidět, že zde dříve bývaly dřevěné stodoly. Některé z nich v letech 1844 a 1870 vyhořely. Při pokusu o ztotožnění budov v okolí tržiště nám pomohly záznamy starosty Fr. Bašteckého v jeho Pamětní knize Veselí. Ta je k dispozici na stránkách Digitálního archivu v Třeboni zde >>>. První záznam z roku 1895 nám říká, že řezníci, kteří přišli o své masné krámy při stavbě Nové radnice, "sobě postavili jatky ze stodoly od Fr. Vodrážky". Z kupních smluv jsme jeho stodolu (kat. číslo 195) dohledali v prosotoru "Na Ostrovech", na soutoku Lužnice a Nežárky.  Druhý záznam se týká vzniku dobytčího trhu. Zde se uvádí, že v roce 1903 byl dobytčí trh zřízen na pozemku V. Jindy a v jeho bývalé stodole (kat. číslo 192) byla zřízena hospoda a kancelář trhu. Historie bývá někdy jako detektivka, a tak se nám podařilo ztotožnit dva objekty na pohlednici o kterých jsme dříve moc nevěděli. V roce 1932 tento prostor zakoupili Sokolové za účelem zřízení sportoviště. Bývalý trh zanikl a jatka byla přesunuta do nových jatek na konci dnešní Jateční ulice.