Zamyšlení, co bylo a už není

07.03.2022
Hotel Kolář u nádraží
Hotel Kolář u nádraží

Při našich toulkách po městě stále narážíme na nevzhledná zákoutí a prázdná místa po původních zbouraných domech, nebo na nešetrné opravy dříve krásných fasád. Dnes nám jsou nepochopitelná některá rozhodnutí vedení města v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Lze nad tím jen pokrčit rameny a říci, taková byla doba. Ale každá doba si nese rozhodnutí a činy konkrétních lidí. Období socialismu bylo v mnoha ohledech nešetrné k dědictví předků a potřeby města se více řešily na stranických sekretariátech než v projekčních kancelářích urbanistů. Také sestupná úroveň kulturního cítění, klesající zručnost pracovníků a zaostávání dostupných technologií měly za následek neprofesionální "modernizace" některých budov ve městě. Níže uvedená mapka ukazuje části města, které podlehly budovatelskému úsilí. Nejsme staromilci a je nám jasné, že město je potřeba rozvíjet. Na druhé straně je dobré se poučit z minulých chyb. Nepominutelnou věcí je i prostředí v jakém žijeme a jak působí na naši psychiku, estetické cítění a myšlení. Některá tato místa jsou neutěšená již desítky let a dnešní generace si již nedovede představit, že zde bylo něco hezčího než rovná omítka, nebo prázdný prostor odhalující zákoutí bývalých domů. Co se povedlo a co ne, necháme na vašem posouzení.Příkladem nešetrných oprav je hotel Kolář u nádraží. Ten byl přestavěn na zdravotní středisko a úplně ztratil svůj původní vzhled. Podobně dům stavitele Kazdy, poznamenaný nešetrnou přestavbou družstvem Blata. Svému osudu neušla ani lékárna na náměstí, včetně jejího původního vybavení a vedlejší dům starosty Quido Líbala. 

Dlužno říci, že dnešní vlastníci za to nemohou a o své nemovitosti se řádně starají. Nemovistosti jim byly po válce znárodněny a teprve po roce 1989 v tomto stavu navráceny zpět. Většina těchto zásahů spadá do období sedmdesátých a osmdesátých let.Zatím jsme se zmínili jen o konkrétních budovách, které doplatily na zásahy socialistických stavebníků. Bourání a přestavby se dočkaly celé ulice a části města. Většina z nich z důvodu řešení dopravní situace městem. Vedení města tento problém řešilo rozšířením a napřímením průjezdní komunikace, což mělo za následek rozsáhlé bourání domů a kácení stromů v jejím okolí. Teprve později, kdy bylo jasné, že toto řešení není to pravé, bylo rozhodnuto o vybudování obchvatu města. 

Tyto zásahy dopadly na prostor od okolí Lužnice až na Malé náměstí k bývalému kinu. Dnes zde máme předimenzované křižovatky, průhledy do částí nemovitostí, které nebyly určeny k vnějším pohledům. Nechybí reklamy, parkoviště, čerpací stanice a obchodní haly. Naopak chybí stromy a zeleň. Víme, že ne všechny budovy byly stavebně cenné, ale původní atmosféru místa jsme již definitivně ztratili.Rozšíření silnice neušla ani křižovatka u kostela. Zde bývalo tzv. Horní náměstí. Bylo to místo, kde od nepaměti stával známý veselský hostinec Koutnerů a později U Mrkvů, čp. 166. Na domě bývala pamětní deska Karla Mrkvy, který spolu se svým bratrem bojoval v československých legiích za první světové války. Směrem ven z města byly zbourány dvě jednopodlažní budovy z konce Rakouska-Uherska a několi přízemních domů. Na druhé straně to byly tři domy, mezi jiným i čp.4 bývalého starosty Bašteckého. Dnes zde vidíme jen boční štíty zbylých budov a betonové základy nedostavěného domu. Dalšímu rozšíření silnice na Sviny a stavbě samoobsluhy  padla za oběť celá jedna strana ulice Podhájek.Stará radnice je na samostané téma. Nejsme právníci, ale dle našeho názoru radnice doplatila na ne úplně přehledné majetkové výměny mezi městem a nájemcem po druhé světové válce a na to navazující restituci a privatizaci po roce 1989. Až do osmdesátých let sloužila ke kulturním a pohostinským účelům. Se stavbou nového kultruního domu ztratila svoje využití a údržba již nebyla na odpovídající úrovni. Současný stav je výsledkem neschopnosti majitele a radnice nalézt potřebné využití. Věříme, že ji přesto čeká lepší budoucnost.  


Mohli bych pokračovat dále. Málokdo si už pamatuje, že dnes neexistující část Svinenské ulice začínala u Nové radnice. Dnes je zde vstup na Blatské sídliště a přístup k budovám školy. Jistě, rozšíření školy a sídliště je pádný důvod, ale můžeme se ptát proč výškové budovy stojí právě za radnicí v přímém pohledu z náměstí. Ale po pravdě, parková úprava sídliště je jistě tou lepší stránkou města.


Bývalá část Svinenské ulice k náměstí. Dnes Blatské sídliště a škola.
Bývalá část Svinenské ulice k náměstí. Dnes Blatské sídliště a škola.