Bourání Fišlovky

03.08.2023

Je pravdou, že opuštěné budovy závodu bývalé Fruty nebyly žádné perly architektury. Jejich zbourání moc nevadí, až na jednu. Stará budova firmy Fischl a syn snad stála za rekonstrukci. Měl jsem tu možnost být několikrát ve Velké Británii, která je na průmyslové památky bohatá. Mohu říci, že budova tohoto typu by byla pro majitele vítanou možností prezentace vedení firmy. Samozřejmě, že budova již nemohla vyhovovat dnešním potřebám. Ale dobří architekti dokáží spojit staré a nové do funkčních celků, třeba i za cenu zachování jen obvodových zdí. Škoda. Na připomenutí zašlé slávy přikládáme krátký výňatek z naší knihy Veselské století a několik starých fotografií.

Jádro bývalé Fruty pochází z roku 1895, kdy zde sídlila firma Fischl a syn. Odtud pochází lidový název Fišlovka. Lihovar byl součástí podniků Fischl a spol. v Praze a Vídni. Za druhé světové války se továrna stala strategickým podnikem, jelikož se líh používal i jako palivo do automobilů. Po válce došlo k znárodnění a výroba přešla na zpracování brambor, zelí, konzervované zeleniny a ovoce. Později se sortiment rozšířil o výrobu oblíbené dětské výživy. Tato výroba již probíhala pod značkou Fruta, později Rekord. Společnosti se dařilo až do 90. let, kdy byla zprivatizována a šla do úpadku. Po skončení výroby se někteří zaměstnanci Fruty nevzdali a přešli do vedlejší firmy Efko.