Archy sčítání lidu ve Veselí, 1880-1921

27.10.2022

Než začneme dnešní aktualitu, musíme v první řadě poděkovat zakladatelům internetu pánům Vintonu Cerfovi, Robertu Khanovi a Timovi Berners-Lee, kteří navrhli základy vojenské komunikační sítě ARPANET. Ta se později stala základem dnešního internetu. V druhé řadě musíme poděkovat pracovníkům Digitálního archivu v Třeboni za digitalizaci a publikaci různých historických materiálů na jejich internetových stránkách. Jsou pro nás cenným zdrojem při hledání spojitostí naší místní historie. Mezi ně patří i archy ze sčítání lidu v období let 1880 až 1921. Tyto seznamy nejsou v některých letech úplné, ale spolu s knihou Fr. Kuny Dějiny nejstarších domů nám dávají určitý přehled, kde které rodiny bydlely.

Záznamy sčítání lidu jsou pro dohledání osob žijících ve Veselí důležité. Matriky a katastry uvádějí většinou jen majitele nemovitostí, ale lidé bydlící v podnájmu zde nejsou. Shromáždění těchto údajů k jednotlivým domům je poměrně pracná záležitost. Bylo potřebné projít jednotlivé archy v jednotlivých letech a záznamy přepsat ke konkrétním domům. Z tohoto důvodu si náš spolek vypracoval interní seznam členěný po jednotlivých domech a jeho tvůrcům je potřeba za tuto práci poděkovat. Případným zájemcům je seznam k nahlédnutí zde >>> a členění dle profesí zde >>>. Seznam není úplný, protože jsou zde uvedeny pouze domy, které byly předmětem našeho zájmu, například pro naše komentované procházky. Přesto jej budeme v případě potřeby doplňovat.

Pro příklad uvedeme dům čp.137 továrníka Augustina Žižkovského. 

Dům čp. 137.

U tohoto domu je zajímavé, že zde nejen bydlel a provozoval svou sodovkárnu Augustin Žižkovský, ale ze sčítání lidu z roku 1921 je patrné, že je zde uveden i četnický strážmistr Jan Otradovec a drogista Jan Dvořák. To se nám potvrdilo i na fotografii domu z roku 1929, kde lze v detailu vidět, že zde byla četnická stanice a na vývěsním štítu obchodu je Jan Dvořák - drogista.

Sčítání lidu - č.p. 137, rok 1921

vlastník: Augustin Žižovský
Augustin Žižkovský *1885 - obchodník osadnickým zbožím
Kateřina Žižkovská *1890 - manželka
Vlastimil Žižkovský *1915 - syn
Františka Kratochvílová *1902 - služebná
Jan Dvořák *1887 - samostatný drogista
Jan Otradovec *1885 - četnický strážmistr