Květen 1945

Květnové dny 1945 ve Veselí a Mezimostí

Květen 1945 přinesl do Veselí velkou radost. Vítání Rudé armády a slavení nebralo konce. Na druhé straně historické události jsou mnohdy formovány emocemi vzrušené doby. K těm méně pozitivním patří i způsob internace a vypořádání s kolaboranty a příslušníky okupační moci SS a wehrmachtu. 

Projevy předsedy Josefa Pejčocha