Kuna František

Kuna František (1882-1973)

František Kuna, veselský rodák, zaměstnanec ústředí pražské pošty je prvním badatelem, který vydal dějiny Veselí nad Lužnicí. Napsal i jejich druhý díl, který však tiskem nevyšel a existuje pouze ve formě strojopisu. V roce 1996 byla část druhého dílu, týkající se nejstarších domů, vydána v edici Františka Jindy. František Kuna udržoval blízký kontakt s mnoha veselskými osobnostmi, kterým pomáhal radou nebo přímluvou na úřadech. Je čestným občanem města. Z práce Františka Kuny těží mnoho dnešních pojednání o historii Veselí nad Lužnicí a jeho okolí.