Kubeš Matěj a synové

Kubeš Matěj (1892-1952) a synové

Matěj Kubeš, rodák ze Žíšova, byl vynikající kapelník a muzikant. Vyučil se zedníkem a pracoval jako cementář. V šestnácti letech se učil hrát na křídlovku u Antonína Kulta, ředitele kůru ve Veselí. Pak přišla 1. světová válka, kdy narukoval k hudbě 75. pluku do Debrecína. Jeho prvním nástrojem byla křídlovka, ale naučil se hrát i na ostatní dechové nástroje. Po válce se zabýval i výukou hry na dechové nástroje. Založil svoji vlastní Blaťáckou kapelu, s kterou projel celé jižní Čechy. Složil na 300 hudebních skladeb. Vnuk Ladislav v rodinné tradici pokračuje dodnes