Dům Ehrmannů - čp.133

Jindřich Ehrmann, čp.133

V knize Dějiny nejstarších domů od Františka Kuny se můžeme dočíst, že tento dům byl chirurgickou oficínou. Svou praxi zde od roku 1728 provozoval chirurg Kajetán Wolf. 

V roce 1903 dům získal do svého vlastnictví obchodník se střižním zbožím Jindřich Ehrmann. Ehrmannovi zde bydleli a provozovali svůj obchod přes první světovou válku, první republiku, až do německé okupace. Německá okupace byla pro rodinu Ehrmannových osudná pro jejich židovský původ. Manželé byli nuceně odesláni do koncentračního tábora v Treblince, kde byli popraveni. V Osvětimi zahynul i jejich učeň L.Hofmann a v Izbici učeň František Stern. Ze všech rodin veselských židů holocaust údajně přežila jako jediná jen dcera Ehrmannových a to díky tomu, že ji rodiče ještě před vznikem protektorátu poslali na léčení do Švýcarska. Před válkou dům Ehrmannových nesloužil jen jako obchod, ale židé se zde scházeli i k modlitbám a jejich děti se zde také učily. Z dochovaných spisů je zřejmé, že pan Ehrmann se v židovské obci hodně angažoval. Byl dlouholetým místopředsedou židovské obce, a právě v jejich domě na náměstí byla modlitebna. Ačkoliv to byla jen malá místnost, přesto byla modlitebna pro místní židovskou obec významná, protože ve Veselí žádná synagoga nebyla. Po odsunu rodiny Ehrmannových do koncentračního tábora se v jejich domě usídlila německá škola a hlavní představitel Sicherheitsdienstu ve Veselí, veterinář Dr. Porák. Sicherheitsdienst (bezpečnostní služba) shromažďovala prostřednictvím donašečů a agentů informace o ilegální činnosti proti říši a předávala je dále k represivním opatřením státní polici - Gestapu. 

Následkem těchto válečných represí se dům v roce 1950 dostává do majetku obce.