Restaurace Beseda

Restaurace Beseda

Dům čp.132 po většinu své doby sloužil jako pohostinství, a to si zachoval až dodnes, kdy zde sídlí restaurace Beseda. Dříve se domu říkalo Na Rynku, nebo hostinec Na Knížecí, protože jej vlastnil knížecí rod Schwarzenbergů, ale říkalo se mu také podle nájemce - U Jakšů.