Kolín Alois

Kolín Alois (1860-1940)

Alois Kolín se narodil v Kardašově Řečici. S Veselím jej spojuje jeho učitelská a organizační činnost. Byl zakladatelem Sokola ve Veselí. Byl jeho starostou a činovníkem celé župy až do roku 1918. Výtečný houslista působil v několika hudebních spolcích. Po skončení války veřejně kritizoval pokles pracovní morálky a stav mravnosti občanstva. Při průjezdu vlaku s československou vládou, vracející se z exilu (1919), přednesl na nádraží proslov, který nebyl oslavný, jak se očekávalo, ale břitce kritický. Pro tento projev byl napadán z mnoha stran. Zklamán vystoupil ze Sokola, zanechal veřejné činnosti a odešel do ústraní. O dvacet let později urnu s jeho popelem slavnostně uložili veselští sokolové jako projev omluvy a lítosti nad nespravedlností z roku 1919.