KČST (Klub československých turistů)

KČST (Klub československých turistů)

Tento spolek byl v první republice jeden z nejaktivnějších spolků ovlivňující společenské dění ve Veselí. Jména jako Alois Čtvrtečka, Bedřich Putterlík, Amálie Fleischhansová, Marie Bydžovská a mnoho jiných, jsou dodnes známa a tvořily základ činnosti spolku. Spolek organizoval nejen členské výlety, ale staral se o značkování místních turistických cest, provozoval ochotnické divadlo a dbal i na zachování historické paměti města. Spolek se také zasadil o zřízení pamětních stezek J.V.Slukova a Karla Weise. Pod vedením Bedřicha Putterlíka byl v roce 1936 vydán i turistický průvodce po okolí Veselí. Na jeho vydání se podílely svými články také paní Marie Bydžovská, historik František Kuna, Dr. Antonín Furst a Dr. Ing. Jaroslav Spihanzl Duriš. 

Blíže činnost spolku a jeho založení popisuje kronika KČST, která je k nahlédnutí zde >>> .

Turistický průvodce

Album fotografií

Pozvánky a plakáty