Hybš František

Hybš František (1906-1982)

František Hybš byl dlouholetým učitelem a kronikářem ve Veselí. Zasloužil se o dokumentaci mnoha událostí jak současných, tak z historie města. Psal nejen městskou kroniku, ale i kroniky veselských podniků a spolků. František Hybš přišel do Veselí v roce 1939. V témže roce jej Městská rada jmenovala kronikářem. Tuto činnost vykonával nepřetržitě do roku 1973. Jeho rozsáhlá dokumentační práce vzbuzuje dodnes respekt