Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

V kronice hasičského sboru se můžeme dočíst, že zakladatelem sboru ve Veselí byl v roce 1881 František Baštecký a družstvo bylo vybaveno nejdříve dvou a později čtyřkolovou stříkačkou. Po vzoru Veselí vznikl později i sbor v Mezimostí. V roce 1923 až 1924 hasiči započali s výstavbou "Hasičské schráně" na hasičské nářadí, kde se nacházel i byt domovníka. V roce 1929 hasiči zakoupili motorovou stříkačku. Za okupace došlo k reorganizaci sboru a jeho podřízení civilní protiletecké obraně. Po válce v roce 1945 přešly hasičské sbory do jedné jednotky místního Sboru požární ochrany pod záštitou státu.  

Činnost dobrovolných hasičů se neomezuje jen na ochranu proti požárům a přírodním katastrofám, ale členové sboru se věnují i mládeži a podílejí se na mnoha akcích města. Hasiči se významně podíleli i na záchraně životů a odstraňování škod při ničivých povodních v letech 2002 a 2006.  

Hasiči - do roku 1945

Hasiči po roce 1945

Hasiči - po roce 1945, stavba hasičárny