Fotokroužek při SKP

Fotokroužek při SKP

Fotokroužek byl součástí JZK Blata jako dokumentačně - umělecké sdružení. Fotografové zaznamenávali kulturní i společenské akce ve městě a snažili se prezentovat i svoji volnou tvorbu. V pozdějším Klubu pracujících ROH měli klubovnu s fotokomorou.