Fleischhansová Amalie

Fleischhansová Amalie (1892-1977)

Amálie Fleischhansová byla ředitelkou dětské opatrovny ve Veselí, publicistkou a spolupracovnicí rozhlasu. Jako jednatelka Klubu československých turistů se zasadila o vybudování stezek K. Weise a J. Vojty-Slukova. Její zásluhou bylo vydáno několik vlastivědných a turistických publikací. Byla přítelkyní Karla Weise, který ji ve válečné době psal důvěrné dopisy, mnohdy s protinacistickým obsahem. Spolu s přítelkyní Marií Bydžovskou a farářem Komrskou se neúnavnou korespondencí s okupační mocí zasadili o přeřazení veselských zvonů do kategorie památkově chráněných a zabránili jejich zrekvírování a zničení