Filípků dům - čp.5

Filípků dům - čp.5

Tento dům je znám zejména tím, že je rodným domem starosty Bašteckého, který později vlastnil vedlejší dům čp.4. Z výřezu fotografie Budějovické ulice z okolo roku 1880 je patrné, že v této době  zde byl "Sklad všech druhů mouky z hraběcího Černínského strojního mlýna v Jindřichově Hradci" a v ostění dveří je pak nápis "hořčice" a "KLÍH". Na počátku 20. století zde provozoval svůj obchod František Filípek. Je dobré si připomenou, že rod Filípků pochází ze Svinů a jejím nejznámějším členem byl veselský rodák Václav Filípek (1811 až 1863), který byl českým národním buditelem. Rodným domem Václava Filípka je však jiný dům, dům čp.69 ve Filípkově ulici. Za první republiky zde byl obchod Mikuláše Popoviče, kožešiny a čepice a začátkem šedesátých letech zde byla lidová knihovna.