Dům Líbalů - čp.116

Dům Líbalů - čp.116

Dům čp. 116 je znám jako dům známého veselského právníka Dr. Quido Líbala a jeho syna, akademického malíře Františka Líbala. Historie domu sahá do roku 1703, kdy byl postaven Janem Kratochvílem. Po mnoha majitelích dům v roce 1911 kupuje místní právník Quido Líbal. Rodina Líbalů bydlela dříve v sousedním domě čp.117, a teprve v roce 1911 si na místě původního přízemního domku postavil tento nový dům. Dům měl charakteristickou architekturu, o kterou při opravě v roce 1961 částečně přišel. Střecha domu ztratila svůj lomený charakter a nadokenní výzdoba v prvním patře také vzala za své. Ze stavebního hlediska je zajímavá i zadní část domu s věžičkou v zadní části domu. 

Dr. Quido Líbal nebyl jen známým veselským právníkem, ale i veselským starostou. Tuto funkci zastával v letech 1913 až 1918. Víme, že byl přesvědčeným zastáncem monarchie a na rozdíl od mnoha představitelů města, se neúčastnil ceremoniálu přivítaní T.G.Msaryka při jeho návratu do vlasti. 

Asi nejznámějším členem rodiny Líbalů je malíř František Líbal 1896 - 1974. Veselí a Veselská blata pro něj byla celoživotní inspirací. Mezi jiným, vytvořil rozsáhlý soubor obrazů jihočeských rybníků a kombinuje často olej s temperou. V zadní části budovy jsou stále patrná velká okna jeho ateliéru. Více se o něm můžete dočíst v sekci Fotoalba - Osobnosti.