Dům Bašteckých - čp.4

Dům Bašteckých - čp.4, první škola ve Veselí

Dům čp. 4 byl dříve obecní školou. S výstavbou nové školy na náměstí (v roce 1881) ztratila stará škola svůj význam a dům byl prodán paní poštmistrové Terezii Potměšilové a budova sloužila účelům pošty. Paní poštmistrová nechala starou budovu zbořit a postavila novou jednopatrovou budovu, kterou v roce 1894 koupil František Baštecký. František Baštecký byl jedním z nejvýznamnějších našich starostů (1903-1913). Za 1.republiky zde byli v nájmu lékaři a tiskař Antonín Šmíd ze Soběslavi. V roce 1964 je dům ve správě města Veselí a v roce 1967 byla dokončena jeho "oprava", kdy dům přišel o svou štukovou výzdobu. V roce 1982 pak dům byl zbourán za účelem rekonstrukce křižovatky. Jedna z pamětnic demolice uvádí, že do studny za domem byly naházeny všechny nepotřebné věci nájemníků z jejich domácností. Věříme, že příští generace archeologů budou mít zajímavý zdroj informací o úrovni bydlení v naší době.