Drogerie Dvořák - čp.14

Drogerie Dvořák - čp.14

Dům se nachází na rohu náměstí T.G. Masaryka a Budějovické ulice. Jeho zadní část navazuje na úzkou uličku, která je zmiňovaná již v roce 1725 v kontribuční knize. Katastrální mapa z roku 1828 uvádí název uličky Švarcova. Rodina Švarců byla významnou veselskou rodinou a dům vlastnila od roku 1791 až do roku 1895. Po rodině Švarců jej v roce 1895 dostává do vlastnictví Anna Kolínová, rozená Vodrážková, vnučka manželů Švarcových. Tatínek Anny Kolínové, František Vodrážka, byl obchodníkem v čp.135 a starostou města v letech 1884 - 1901. Manžel Anny Kolínové (Alois Kolín) byl zakladatelem Sokola ve Veselí a činovníkem celé župy. Byl výtečný houslista a působil v několika hudebních spolcích. V roce 1929 dům kupují Jan a Milada Dvořákovi a zřizují v jeho přízemí prodejnu drogerie, která zde byla jak za první republiky, tak i v době socializmu, i když ve zestátněné formě. V roce 1960 přechází dům do správy města a po sametové revoluci vrácen zpět rodině Dvořákových.