Čs. svaz zahrádkářů

Čs. svaz zahrádkářů

Ve Veselí spolek vznikl až po druhé světové válce. Za socialismu byli jeho členové velmi aktivní při ozeleňování města i v pořádání zájezdů. Zahrádkáři pořádali množství zajímavých výstav a seminářů o čemž svědčí i přiložené fotografie. Cílem zahrádkářů není jen samozásobení vlastním ovocem a zeleninou, ale pěstování pro radost a potěšení a jako smysluplné využití volného času.