Církevní areál

Církevní areál - kostel Povýšení sv. Kříže, fara a hřbitovní kaple zvaná Kalvárie

Církevní areál, tvořený kostelem Povýšení sv. Kříže, farou a hřbitovní kaplí, je nejkrásnější památkou ve Veselí a jeho krása a historická cena je zvýrazněna i povedenými opravami z let 2005 až 2013. Kostel byl původně jednolodní raně gotický kostel z poloviny 13. století. Byl několikrát přestavěn a rozšiřován. V roce 1360 byl přistaven nynější presbytář, v letech 1542 až 44 renesanční jižní chrámová předsíň s cimbuřím a věžičkami, ve které je původní vchod s bohatě profilovaným portálem ze 13. století, z doby kolem roku 1260. V roce 1658 byl sklenut původně rovný dřevěný strop lodi. V roce 1740 byl zbudován literátní chór, oltář Radostné Panny Marie a kazatelna. V roce 1909 byly odkryty středověké nástěnné malby. Ve spodní části věže se nachází kaple Božího hrobu s renesančními nástěnnými malbami. Ve zvonovém patře jsou zachovány hodnotné gotické a renesanční zvony. Jeden z nich, zvaný "Martínek", nechal slít významný občan a primátor Martin Lomnickým ze Šebínu, který nechal postavit i veselskou Starou radnici. Můžete se o něm dočíst více v jedné z našich komentovaných procházek zde >>>>.  

Památkový katalog Národního památkového ústavu uvádí - kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období rané gotiky (kol. 1250) - obvodové zdivo lodi a jižní portál - vrcholné gotiky (kol. 1360) - sakristie a kněžiště s nástěnnými malbami - pozdní gotiky (1523) - sedlový portál v 1. patře věže - z renesance - věž, jižní předsíň, nástěnné malby v podvěží - z raného baroka, (1658) - klenba lodi - a vrcholného baroka (1724) - úprava věže. Architektura chrámu je prvořadým dokladem vývoje církevní architektury v regionu od 13. do 18. století.

Dnes tento areál opět žije plnohodnotným církevním, tak i kulturním životem. Je zde pořádáno mnoho krásných koncertů i jiných kulturně-společenských akcí ve prospěch všech občanů města. Což si jistě zaslouží poděkování.


Kostel Povýšení sv. Kříže

Fara

Oprava kostelní věže 1984