Český Červený kříž

Český Červený kříž

Samaritánská skupina Červeného kříže byla ve Veselí založena 15. 3. 1919. Fungovala až do druhé světové války. Po ní obnovil činnost Český červený kříž, jehož členy byli dobrovolníci i zdravotní sestry. Zajišťovali ošetření při sportovních i společenských akcích. V 70. a 80. letech činnost stagnovala. Místní organizace byla obnovena v roce 1996, je velmi aktivní a zahrnuje jak dospělé, tak i dětskou skupinu.