Borkovice

Borkovice

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1354, kdy větší část koupili bratři z Rožmberka. Roku 1430 Oldřich z Rožmberka postoupil tuto část augustiánskému klášteru v Třeboni. Po zrušení kláštera byly Borkovice připojeny k třebonskému panství. Jméno obce je prý odvozeno od občana Borka, který zde žil. Součástí Borkovic je i blízká osada Jitra s myslivnou, která je známá tím, že zde spisovatel Alois Jirásek psal svůj román "Proti všem". 

Borkování na Blatech