Baštecký František

Baštecký František (1853-1913)

František Baštecký byl jedním z nejvýznamnějších našich starostů a za svou činnost jak městského, tak okresního starosty byl oceněn zlatým záslužným křížem císaře Františka Josefa. Byl zakladatelem a horlivým členem mnoha spolků, jako byl Sokol, Červený kříž, sbor dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců a další. Ve Veselí nechal upravit a vydláždit náměstí a postavit most přes Lužnici. Zasadil se o zbudování obecního domu (dnešní spořitelna), okresních silnic a výsadbu stromů okolo nich, zřízení dívčí měšťanské školy a o mnoho dalších městu prospěšných věcí. Podílel se také na založení městských sadů, které po jeho smrti nesly jeho jméno, stejně jako přilehlá ulice. Psal první městskou kroniku