Baráčníci

Baráčnící

Činnost baráčníků ve Veselí se datuje od roku 1899. Cílem spolku je udržování národních tradic a podpora veřejně prospěšných a vlasteneckých aktivit. Tato činnost byla rozvíjena zejména formou divadelních, tanečních a pěveckých spolků a pořádáním různých setkání folklórních souborů a dobročinností. V průběhu šedesátých let minulého století činnost spolku přestala odpovídat tehdejším politickým požadavkům doby a došlo k postupnému oslabování spolku až došlo k jeho zániku. V polovině roku 1999 se podařilo díky hrstce nadšenců, po pětileté přestávce, Sdruženou obec baráčníků Vitoraz ve Veselí nad Lužnicí obnovit. Hlavní náplní je opět udržování tradic, pořádání setkání folklórních souborů a snaha zviditelnit jedinečnost blatského kraje nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí.

Volně zpracováno dle www.facebook.com/baracnicivnl

Selská jízda

Baráčníci, oslava 60 let